Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
Delivery
  • Always free freight within EU
  • Tailor made, for real!
0 €
vat & freight included
Your cart is still empty!
Go to products in the menu to view our products
We offer:
  • High quality
  • High availability
  • Short production times
  • Products tailored to your measurements
  • Full free delivery
SE-3 SE-5 SE-10 CE

Alu Color – colored glass railing with over 200 colors

Montering

I stora delar av Skåne, Halland samt hela Stockholm & Göteborg med omnejd erbjuder vi montering.

Design your unique glass railing in any color you wish. Painted poles and colored glass!

Do you want a glass railing that matches the color on your doors or window frames? Do you want a unique glass railing that gives the environment a colored touch? Do you want glass railing that matches your organisations colors? Then you’ve come to the right place!

We offer a rare opportunity to create such a complex product completely according to your special requirements for the aesthetics.

Colorful combinations

Based on the RAL-system you can choose any color you want. You can design the entire railing in the same color or choose one color for the posts, one for the glasses, another for the handrail and a final color for the clamps. It’s up to you!

Glass railing with colored posts and glass (3D illustration)

Design tool

When you enter your measurements and make your design choices in our design tool you’ll get to see all changes to the railing directly – in both 3D and as a drawing. This will ensure you how the railing will turn out before you place your order.

You have the opportunity to save your railing, double check your measurements and whenever you want log in to adjust your previous values and choices. You can also send the product as a quote to your e-mail, so that you can easily compare different railings or discuss within the family before you place the order.

Maintenance free

If you choose a handrail made of aluminium or choose to not have a handrail, the railing will be as close to maintenance free as a railing possibly can. All you have to do is clean the glass and wipe the posts occasionally. But depending on what you have chosen for details you find the maintenance instructions here!

Easy to assemble

We’ve been given a lot of thoughts to make our railing easy to assemble. All screws and other fastening details are included. Our measurement templates specifies how the posts should be placed in relation to the dimensions you entered.

You also get filmed assembly instructions. The videos are specially designed for your railing and show the steps you go through during your assembly.

Safety glass & quality assured constructions

Alu Color is produced mainly of aesthetic reasons. Despite this, this is a glass railing with high demands for safety and function. We always deliver our railing with laminated safety glass.

CE marked railing

Our aluminium railings are CE marked which meets the requirements for European standard by EN 1090-1. More information about the CE-mark.

Colorful

Technical information

You should know this about AluColor

Different colors on the glass from different angles

Your chosen RAL color will be matched with a color code from the glass supplier. Since the color is produced by combining up to four plastic films in different basic colors, the color of the glasses may perceive a little differently depending on which side you see the glass from. This is why we label the glasses based on which sides are the same. Assemble the marked sides in the same direction.

The transparency is affected by the color choice

The transparency of the glass is affected of which color you choose. A lighter RAL color makes the glass more transparent then if you choose a dark color.
The exception is if you choose a white RAL color, then the glass has a “frosted” foil.

Same color for every detail

We paint all details in the colors your order. Some details is made och plastic and won’t be painted in the same way as the aluminium parts. So the plastic parts can be percieved as a little more duller or shinier.

Technical details

Stolpar

Stolparna pulverlackas i den RAL-färg du väljer. Tänk på att det kan uppstå färgskillnader mellan bilden på skärmen och verkligheten.

Klämfäste

Klämfästena pulverlackas i den RAL-färg du väljer. Tänk på att det kan uppstå färgskillnader mellan bilden på skärmen och verkligheten.

Glas

Utifrån den RAL-färg du väljer räknas en färg ut för glaset som är så nära vald RAL-färg som möjligt. En kombination av plastfilmer skapar den färg du väljer. Värdena baseras på transmittans och 10 graders observationsvinkel med ljuskälla D65. Den uppfattade färgen kan variera.

Överliggare

Stolparna pulverlackas i den RAL-färg du väljer. Tänk på att det kan uppstå färgskillnader mellan bilden på skärmen och verkligheten.

CE märkta stolpar

Stolparna har testats med infästning ovanpå och utanpå på träunderlag och kan hålla en last på 1,0 kN/m.

Fyrkantiga 50x50 mm

Stolpar och överliggare i aluminium är av aluminiumprofiler som är kvadratiska 50x50 mm.

Ytskikt 20 µ

Våra aluminiumprofiler är anodiserade, det är samma princip som man använder sig av på masten på en segelbåt. Detta borgar för att det är väldigt motståndskraftigt mot väder och vind. Det är ovanpå detta ytskikt vi sedan pulverlackerar i din färg.

Godstjocklek 2,5 mm

Fyrkantiga 50x50 mm

Stolpar och överliggare i aluminium är av aluminiumprofiler som är kvadratiska 50x50 mm.

Ytskikt 20 µ

Våra aluminiumprofiler är anodiserade, det är samma princip som man använder sig av på masten på en segelbåt. Detta borgar för att det är väldigt motståndskraftigt mot väder och vind. Det är ovanpå detta ytskikt vi sedan pulverlackerar i din färg.

Träöverliggare

Profilerad överliggare i obehandlad ljus ek eller jatoba, ett hårt trä med egenskaper och utseende likt teak.

Vinklar

Vid eventuella hörn på räcket gierar man överliggaren på egen hand. Detta för att försäkra sig att passformen blir exakt. Både trä och aluminium går bra att såga med en vanlig kap/gersåg. I de fall man väljer överliggare i aluminium och hörnet är 90 grader krävs ingen kapning.

8,76-9,52 mm lamellglas

Två glasskivor på 4 mm med plastfilm mellan. Om glaset skulle gå sönder sitter det tack vare plastfilmen fortfarande ihop som en del. Med slipade och polerade kanter. Antalet platsfilmer som behövs för att skapa din färg avgör tjockleken på glasen.

8,76-9,52 mm härdat lamellglas

Samma uppbyggnad som vårt vanliga lamellglas, men med två härdade glasskivor istället. Detta glas rekommenderar vi för miljöer där räcket kan komma att utsättas för upprepade yttre påfrestningar. Med slipade och polerade kanter. Antalet platsfilmer som behövs för att skapa din färg avgör tjockleken på glasen.

Fyrkantiga eller rundade

När du designar ditt räcke väljer du själv om du vill har fyrkantiga eller rundade klämfästen.

Lackade aluminiumdetaljer

Stolpar eller övriga detaljer i aluminium kräver sparsamt med underhåll. Skulle det uppstå fläckar räcker det oftast med ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa. Använd inte produkter med slipande egenskaper, syror eller alkaliska medel. Undvik hårda stötar med vassa detaljer då lacken kan skadas varpå fukt kan tränga in under lacken.

Glas

Rengör glasytorna med putsmedel för fönster och speglar tillsammans med mjuk trasa. Vid svårare fläckar kan rödsprit användas. Rengör därefter med putsmedel för fönster och speglar igen. Använd inte medel med slipande effekt på glas.

Träöverliggare

Ska räcket monteras utomhus rekommenderar vi att rengöra överliggaren och sedan slipa den med finkornigt sandpapper. Behandla överliggaren med impregnerande produkt som träolja eller liknande för de förhållanden som råder. Vid montering inomhus krävs endast rengöring och lätt slipning. Behandling med träolja eller liknande kan man göra om man så önskar.

Symmetriska sektioner

När du anger dina mått i vår konfigurator anger du alltid kantmåtten på platsen där du ska ha räcket. Vår konfigurator gör sedan de indrag som krävs. För ditt räcke anpassar vi sedan sektionsmåtten så att varje sektion på respektive sida blir lika långa. Vi anpassar alltså räcket efter dina mått och inte tvärtom.

Valbar räckeshöjd

I konfiguratorn väljer du höjden på ditt räcke, 800-1100 mm. Räknat från golv till räckets överkant. 1100 mm är vad Boverkets normer säger att räcken ska vara på platser med nedfallsrisk högre än 3 meter.

Millimeteranpassat

När du anger dina mått vill vi att du gör det på millimetern. Vi skapar sedan ditt räcke på millimetern för att det ska vara exakt efter platsen där du vill placera det.

Kompletta byggsatser

Allt ingår i din beställning av ditt räcke. Inklusive glas.

Monteringsfilmer och anvisningar

Filmerna visar olika moment som stöd under din montering. För varje order anpassas våra monteringstips och filmer. Du får inga allmänna beskrivningar, de är direkt anpassade efter just din order.

Allt medföljer din order

I din order från oss medföljer allt du behöver för din montering. Förutom stolpar, glas och överliggare ingår även alla skruv, borr och bits samt eventuella specialverktyg. Har du en skruvdragare, tumstock och ett vattenpass behövs egentligen inget övrigt.

Infästning ovanpå

Foten förankras med fyra skruvar i golvet.

Infästning utanpå

Stolpen förankras med två skruvar på sidan, direkt mot förankringsytan.

Valbara infästningshöjder

Om man väljer montering utanpå får man också möjlighet att välja infästningshöjd. Man kan antingen låta stolpen sticka ner 350 mm, 250 mm, 195 mm eller 145 mm. Har man möjlighet är ett större mått att föredra. Infästningshöjden kan komma att påverka antalet sektioner per sida.

Skruv för träinfästning

För alla ordrar medföljer skruv för infästning i trä. Vid infästning i annat material rekommenderar vi att man tar kontakt med sin lokala järnhandlare. Väljer du infästning i träunderlag medföljer skruvar för detta ändamål. Skruven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling för utomhus miljöer.  Skruven är försedd med ett frässpår längst stammen och ett på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimerar sprickbildning. Skruven är 75 mm lång och skruvas i med en 13 mm nyckel, som självklart medföljer i din order.

Skruv för betonginfästning

Väljer du infästning i betongunderlag medföljer skruvar för detta ändamål. Skruven är tillverkad av härdat stål med Corrseal behandling för utomhus miljöer - Korrosivitetsklass C4. Betongskruven är 80 mm lång och skruvas direkt i förborrat hål utan plugg med hjälp av en 10 mm nyckel, som självklart medföljer i din order. 
Godkänd för grundmaterial: Sprucken betong - Osprucken betong - Håldäck. 
Även lämplig för: Massiv tegelsten - Håltegelsten - Massiv mexitegel – Natursten.

Överliggare med eller utan vägginfästning

Om räcket utgår från en vägg kan man välja att även fästa överliggaren i vägg. Detta kan ge en något stabilare konstruktion.

När du bygger ihop ditt räcke ger bruksklassen (A+, A, B eller C) en indikation på var räcket är lämpligt att använda. Klasserna utgår från rådande byggregler och våra egna produkttester, och tar i beaktande de val du gjort gällande räckeshöjd, sektionsbredd, detaljer osv. Du kan se klassen som en rekommendation som hjälper dig att välja rätt!

Klass A+

Ett A+-klassat räcke uppfyller Boverkets krav på räcken vid en fallhöjd på över 3 meter från golvnivå till marknivå, och är därför lämpliga att använda i alla typer av bostadsmiljöer samt offentliga miljöer likt kontor, restauranger och butiker. Våra A+-klassade räcken klarar minst 1 kN/m i linjelast och i de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt.

Klass A

Ett A-klassat räcke uppfyller Boverkets krav på räcken vid en fallhöjd på över 3 meter från golvnivå till marknivå, och är därför lämpliga att använda i alla typer av bostadsmiljöer. Våra A-klassade räcken klarar minst 0,5 kN/m i linjelast och i de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt.

Klass B

Klass B-räcken är lämpliga att använda i miljöer där nivåskillnaden från golv till mark är 0,5-3 meter. Våra B-klassade räcken klarar minst 0,5 kN/m i linjelast och i de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt.

Klass C

C-klassade räcken är lämpliga att använda i markhöjd. I de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt.

Assembly instructions

Here you se an example of our filmed assembly instructions. When you’ve placed your order we will send you links to all video instructions for your railing and the details you’ve chosed.

Close

Select delivery country

Prices of products in cart will change if you alter the country.